جمعه 24 مرداد 1399  
ملاقات با رئیس

دانشجویان گرامی می توانند جهت مراجعه و هماهنگی زمان ملاقات حضوری با ریاست محترم دانشگاه پیام نورماهدشت،هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 12-10 با شماره تماس 37311929
جناب آقای کامران انجیل الی مدیر محترم حوزه ریاست تماس حاصل نمایند.
تماس با دانشگاه
مراجعه کنندگان و دانشجویان گرامی جهت برقراری تماس با بخش های مختلف دانشگاه و دریافت داخلی ها کلیک نمایند.
اخبار برگزیده
بيشتر
اطلاعیه ها
بيشتر
همایش ها
بيشتر
معرفی کتاب
بيشتر
اخبار
بيشتر
آموزش،تحصیلات تکمیلی
بيشتر
برنامه ریزی
بيشتر
امتحانات
بيشتر
فارغ التحصیلان
بيشتر
اموردانشجویی،تربیت بدنی
بيشتر
حراست
بيشتر
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites