شماره تماس 5-37311933-026    داخلی 202
مسئول امور مالی دانشجویی جناب آقای گروسی
 


روشهای پرداخت شهریه
جهت پرداخت شهریه از طریق خودپردازهای بانک صادرات با کارتهای هر بانک عضو شتاب
منوی پرداخت قبوض در ATMبانک صادرات ---->  پرداخت شهریه پیام نور دانشگاه پیام نور اقدام فرمایید.
پرداخت اینترنتی
با داشتن رمز دوم و CVV2 به روش ذیل می توان از طریق سایت گلستان شهریه را به صورت اینترنتی واریز کرد
آموزش----->   شهریه ----> پرداختهای الکترونیکی دانشجو


 

بيشتر