نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی تحصیلات ایمیل
  قاسم فرج اللهی علوم سیاسی دکترا g_farajollahi@yahoo.com
  فرهاد محمدی نژاد پاشاکی الهیات دکترا f-mohamadinejad@pnu.ac.ir
  ثروت سلیمان زاده افشار الهیات دکترا servatafshar@yahoo.com
  احمد بغدادی کشاورزی دکترا mbaghdadius@yahoo.com  
  رضا خلج کامپیوتر کارشناسی ارشد rkhalaj@yahoo.com
  فریدون جریری صنایع دکترا fjariri@gmail.com
  سمانه کوشا حسابداری کارشناسی ارشد kooshasaz@yahoo.com 
  زری فیروزگاه  الهیات کارشناسی ارشد firouzgah@pnu.ac.ir
  مهدی یوسفی صادقلو حقوق دکترا m_yousefi_lawer@yahoo.com
  زهرا منتظری الهیات کارشناسی ارشد montazeri021@yahoo.com
  سارا رستمی دکترا
mpj.rostami@yahoo.com
  احسان اسمعیل پور مدیریت (MBA) کارشناسی ارشد e_esmaeelpoor@yahoo.com
  داریوش قنبری علوم سیاسی دکترا ghanbari_darioush@yahoo.com
  سیده زهرا حسینی مهندسی کشاورزی- زراعت دکترا sydzaracici@gmail.com
  یاسر تیموری اصل مدیریت بازرگانی دکترا
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما