كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اساتید مدعو زیر منو
نام نام خانوادگی رشته تحصیلی ایمیل
همتی راد گیتی روانشناسی - عمومی g_hematirad@yahoo.com
محبی علی مدیریت بازرگانی (بازاریابی -بازرگانی بین الم a_mohebbi88@yahoo.com
صادقزاده احمد مهندسی کشاورزی (ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیو ahm347@gmail.com
حسینی سیده نرگس مهندسی کشاورزی - آب narges_eau@yahoo.com
نصیری نوش آبادی حبیب اله ریاضی - محض habibolahnasirih@yahoo.com
محمد پور نیکجه نبی اله دامپزشکی nikjeh2009@gmail.com
باقری هوشنگ علوم اقتصادی (اقتصادنظری ) hooshang.bagheri@yahoo.com
نیکمرد طهرانی صوفی مدیریت - صنعتی soofi_nikmard@yahoo.com
گروسی ناصر علوم سیاسی naser.garusi@yahoo.com
رستمی ثریا حقوق بین الملل mpj.rostami@yahoo.com
رحیمیان نوشین آموزش زبان انگلیسی noushin11@gmail.com
موسوی آفاق آموزش زبان انگلیسی afaghmoosavi@gmail.com
حیدرقلی زاده باقر علوم اقتصادی bagher_sol_mersad@yahoo.com
منتظری زهرا فقه وحقوق montazeri021@yahoo.com
تیموری اصل یاسر مدیریت بازرگانی ytamoyi@gmail.com
هاشم خانی اعظم علوم تربیتی - مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی hashemkhanipari@yahoo.com
رمضانزاده سعید   ramezan.s@gmail.com
عباسی محمد حسابداری abbassi11387@yahoo.com
آقاجانی مجید حسابداری ma_agha52@yahoo.com
فیروزگاه زری الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) emil.0912@yahoo.com
وطن خواه رضا حقوق جزاوجرم شناسی watankhah_2100@yahoo.com
هاشم نیا شهرام مدیریت dr.hashemnia@yahoo.com
اسدی محمدولی الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی mohammadvali.asadi@yahoo.com
فرازنده فاطمه مشاوره گرایش مشاوره مدرسه farazandeh_18281@yahoo.com
کلانتری مریم ریاضی - محض kalantari_nu1@yahoo.com
ابوالفتحی اصل حسین آموزش زبان انگلیسی abolfathi79@yahoo.com
جعفری صیادی محمد حسن مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری mhsayadi@ut.ac.ir
خاکسار تبریزی رامین پزشکی r_kh_t@yahoo.com
نوری ورزنی مرتضی روا نشناسی kvarzani@yahoo.com
سلیمان زاده افشار ثروت الهیات ومعارف اسلامی - تاریخ فرهنگ وتمدن ملل اسلام servatafshar@yahoo.com
محمدی نژادپاشاکی فرهاد الهیات (علوم قرآن وحدیث ) f_mohamadinejad@pnu.ac.ir
فرج الهی قاسم علوم سیاسی g.farajollahi@yahoo.com
اظهری امید مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات omid_az_hari@yahoo.com
بغدادی احمد مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی mbaghdadius@yahoo.com
هاشملو مهدی ریاضی محض (آنالیز) mehdihashemloo@yahoo.com
طالبی کهدوئی فضل اله مدیریت دولتی-رفتارسازمانی fz_talebi@yahoo.com
باباعلی رسول مدیریت صنعتی rasool.babaali@gmail.com
خلج رضا مهندسی کامپیوتر rkhalaj@yahoo.com
صوفیجان شیدا حقوق خصوصی verona_sufi@yahoo.com
صفریان ناوخی معصومه علوم تربیتی - مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی masumeh.safarian@yahoo.com
آیباغی اصفهانی سعید مدیریت دولتی-رفتارسازمانی s.aibaghi@ut.ac.ir
صادقی سید امیرحسین مدیریت صنعتی Amirhossein.sadeghi@ymail.com
محمدی دینانی پروین حقوق بین الملل pmdinani@yahoo.com
طوافی سعیده مهندسی منابع طبیعی - مرتع وآبخیزداری saeedehtavafi@yahoo.com
بیرانوند پویا مهندسی عمران pooya_beyranvand@yahoo.com
جریری فریدون صنایع - ایمنی صنعتی fjariri@gmail.com
زارع بناد کوکی احمد الهیات (فلسفه وکلام اسلامی ) zare720@yahoo.com
کریمی عباسعلی مدیریت - دولتی karimi181@yahoo.com
فدایی امیر حسین مهندسی مکانیک fadaei_mech@yahoo.com
اخوان امیر افشین مهندسی صنایع-مدیریت سیستم وبهره وری akhvn@yahoo.com
مسکینی احمد مدیریت - اموردفاعی ahmadmeskini@yahoo.com
قنبری داریوش علوم سیاسی ghanbari_darush@yahoo.com
علوی سید مرتضی مهندسی کشاورزی_علوم دامی www.alaviarm@yahoo.com
ثابت فرید مهندسی کشاورزی - آب fsabet2008@gmail.com
صابرماهانی فردوس حقوق ferdossaber@gmail.com
گروسی علی مکانیک - طراحی جامدات garousi.ali@gmail.com
کوشا سمانه حسابداری kooshasaz@yahoo.com
یونسی وحید شیمی (شیمی آلی ) younesi.v@gmail.com
محمدی شهرزاد مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی alborz_0261@yahoo.com
افشارنوش بهنام ریاضی محض (آنالیز) behnamafsharnoosh@yahoo.com
دانیالی مرضیه زبان وادبیات فارسی `marziehdaniali_1362@yahoo.com
اسمعیل پور احسان مدیریت اجرایی e_esmaeelpoor@yahoo.com
رسولیان مینا آموزش زبان انگلیسی mina_mr83@yahoo.com
ویسی تپه گلی امید مهندسی صنایع omid_vte@yahoo.com
رحمتی الهام ریاضی (کاربردی ) e.rahmati84@gmail.com
صدری اکبر مکانیک - طراحی جامدات a.sadri63@yahoo.com
یوسفی صادقلو مهدی حقوق خصوصی m_yousefi_lawer@yahoo.com
آقاگل شیوا روانشناسی عمومی sh.aghagol@gmail.com
طیبی علیرضا آموزش زبان انگلیسی tayebialireza@ymail.com
تالوصمدی فروغ آموزش زبان انگلیسی forough.t.samadi@gmail.com
رفیع زادگان مائده فیزیک m.rafizadegan@gmail.com
حسینی سیس سیده زهرا مهندسی کشاورزی-زراعت z_h_cici@yahoo.com
صادقی الهام مهندسی اقتصاد کشاورزی-سیاست وتوسعه کشاورزی em.sadeghi64@gmail.com
سبحان محسن الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) m.sobhan90@yahoo.com
بساوند فرامرز آموزش زبان انگلیسی faramarz.basavand@gmail.com
خادمی عزیز ابوالفضل مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی khademiaziz@gmail.com
عطایی وحید جغرافیاوبرنامه ریزی شهری * vahid_5024@yahoo.com
باقری پریسا مدیریت آموزشی bagheri_ps66@yahoo.com
اعراب شیبانی علیرضا حقوق خصوصی arabsheibani@yahoo.com
اخوان ارمکی مجتبی مهندسی منابع طبیعی - مرتع وآبخیزداری mtakhavan@ut.ac.ir
نوروزی علی مدیریت دولتی alinowrouzi@gmail.com
صداقت حسینی سیدمرتضی مهندسی کشاورزی (ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیو morteza.s.hosseini@gmail.com
ایگدر حسین مدیریت بازرگانی hosseinigder@gmail.com
نصیری دهقان زهره آموزش زبان انگلیسی venusezamin@yahoo.com
پیروی مرضیه علوم اجتماعی - برنامه ریزی m_peiravi1389@yahoo.com
عبادی اسمائ حقوق جزاوجرم شناسی asmaebadi1365@gmail.com
رنجبر عشرت الهیات (فلسفه وکلام اسلامی ) ranjbar.ac@gmail.com
حیدری سالومه برق - الکترونیک salomeh.heidari@gmail.com
جلالی زهرا الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) zahrajalali74@yahoo.com
کوه افکن مانیا آموزش زبان انگلیسی m.koohafkan@gmail.com
اسلام نواز هادی آموزش زبان انگلیسی hadi.eslamnavaz@gmail.com
پاشایی میثم مهندسی کشاورزی - خاکشناسی pashaeemeysam@yahoo.com
طباطبایی میرحبیب علوم سیاسی habibtb@gmail.com
مرادی رامین تاریخ اسلا م raminmoradi1346@gmail.com
دستمردی زهرا روانشناسی - عمومی dastmardizahra@yahoo.com
محمدی گلشاد صفیه حسابداری safie_59@yahoo.com
ترابی حامد حقوق جزاوجرم شناسی ht26262@gmail.com
رونقی مسعود حقوق خصو صی ronaghi_masoud@yahoo.com
شهبازی رحمان حقوق جزاوجرم شناسی rahman.shahbazi@yahoo.com
شکرالهی فریبرز مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین المللی) shokrolahifariborz@gmail.com
صیادی چیمن اقتصاد کشاورزی  
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما