لیست اساتید مدعو فعال دانشگاه پیام نور ماهدشت

ردیف نام خانوادگی ونام مرتبه علمی مدرک رشته تحصیلی آدرس پست الکترونیکی
1 نصیری نوش آبادی حبیب اله مربی کارشناسی ارشد ریاضی - محض habibolahnasirih@yahoo.com
2 باقری هوشنگ مربی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (اقتصادنظری ) hooshang.bagheri@yahoo.com
3 گروسی ناصر مربی کارشناسی ارشد علوم سیاسی naser.garusi@yahoo.com
4 رحیمیان نوشین مربی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی noushin11@gmail.com
5 هاشم خانی اعظم مربی کارشناسی ارشد علوم تربیتی - مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی hashemkhanipari@yahoo.com
6 عباسی محمد مربی کارشناسی ارشد حسابداری abbassi11387@gmail.com
7 نیستانی ناصر استادیار دکتری تخصصی علوم قرآن وحدیث nasernoor2013@yahoo.com
8 فرازنده فاطمه مربی کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مشاوره مدرسه farazandeh_18281@yahoo.com
9 کلانتری مریم مربی کارشناسی ارشد ریاضی - محض kalantari_nu1@yahoo.com
10 ابوالفتحی اصل حسین استادیار دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی abolfathi79@yahoo.com
11 سپه شبنم مربی کارشناسی ارشد الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی parihashemkhani@yahoo.com
12 هاشملو مهدی مربی کارشناسی ارشد ریاضی محض (آنالیز) mehdihashemloo@yahoo.com
13 باباعلی رسول مربی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی rasool.babaali@gmail.com
14 خلج رضا مربی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر rkhalaj@yahoo.com
15 محمدی دینانی پروین استادیار دکتری تخصصی حقوق بین الملل pmdinani@yahoo.com
16 بیات مجید مربی کارشناسی ارشد تربیت بدنی وعلوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش) majidbayat13@yahoo.com
17 نیک منش شمس الدین استادیار دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی niksh1394@gmail.com
18 عاکفی قاضیانی موسی استادیار دکتری تخصصی حقوق بین الملل moosaghazi@yahoo.com
19 قنبری داریوش استادیار دکتری تخصصی علوم سیاسی ghanbari_darush@yahoo.com
20 گروسی علی مربی کارشناسی ارشد مکانیک - طراحی جامدات garousi.ali@gmail.com
21 دانیالی مرضیه مربی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی marziehdaniali_1362@yahoo.com
22 صادقی الهام استادیار دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی em.sadeghi64@gmail.com
23 بساوند فرامرز مربی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی faramarz.basavand@gmail.com
24 عطایی وحید مربی کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری * vahid_5024@yahoo.com
25 رجب زاده مریم مربی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی maryam_et_r@yahoo.com
26 پیروی مرضیه مربی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی - برنامه ریزی m_peiravi1389@yahoo.com
27 رنجبر عشرت مربی کارشناسی ارشد الهیات (فلسفه وکلام اسلامی ) ranjbar.ac@gmail.com
28 حیدری سالومه مربی کارشناسی ارشد مهندسی برق - گرایش الکترونیک salomeh.heidari@gmail.com
29 کوه افکن مانیا مربی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی m.koohafkan@gmail.com
30 اسلام نواز هادی مربی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی hadi.eslamnavaz@gmail.com
31 طباطبایی میرحبیب مربی کارشناسی ارشد علوم سیاسی habibtb@gmail.com
32 مرادی رامین مربی کارشناسی ارشد تاریخ اسلا م raminmoradi1346@gmail.com
33 دستمردی زهرا مربی کارشناسی ارشد روانشناسی - عمومی dastmardizahra@yahoo.com
34 محمدی گلشاد صفیه مربی کارشناسی ارشد حسابداری safie_59@yahoo.com
35 ترابی حامد مربی کارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ht26262@gmail.com
36 رونقی مسعود مربی کارشناسی ارشد حقوق خصو صی ronaghi_masoud@yahoo.com
37 شهبازی رحمان مربی کارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی rahman.shahbazi@yahoo.com
38 عسگری سیما مربی کارشناسی ارشد روانشناسی - بالینی sima_asgariii@yahoo.com
39 فیروز دهقان محمد مربی کارشناسی ارشد حسا بداری m.firouzdehghan@gmail.com
40 احمدپور سامانی ساناز استادیار دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی sanaz.ahmadpoor@gmail.com
41 گلبان بهناز مربی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی golban.behnaz@gmail.com
42 معنوی طهرانی احمد   دکتری تخصصی پزشکی - متخصص داخلی ali.k@gmail.com
43 آهنگرزاده ژیلا مربی کارشناسی ارشد روانشناسی - بالینی zhila_ahangarzadeh@yahoo.com
44 جعفری محمد دانشیار دکتری تخصصی مدیریت دولتی jafari2750@gmail.com
45 دلشاد زهرا مربی کارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی zahra.delshad95@gmail.com
46 کیانی دهکردی فرزانه مربی کارشناسی ارشد مدیریت  
47 غفاری حقیقی حلیمه خاتون مربی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی halimehghaffario1@gmail.com

بيشتر