مرکز مشاوره  تحصیلی و خانوادگی دانشگاه پیام نور ماهدشت
با مدیریت سرکار خانم دکتر همتی راد
عضو هیأت علمی دانشگاه
مشاور امین تحصیلی و خانوادگی
جامعه دانشگاهی
09197522275

مشاوره تلفنی روزهای یکشنبه
از ساعت 17 الی 21
09195111183

بيشتر