چهارشنبه 18 اسفند 1395 مهلت درخواست مهمان دانشجویان فراگیر ورودی 95
درخواست مهمان شدن به مراکز و واحدهای دانشگاهی از تاریخ 16/12/95 لغایت 21/12/95 برای دانشجویان مقطع ارشد فراگیر 95 از مسیر زیر در سامانه گلستان فعال می باشد:
1- دانشجو 2- درخواست ها 3- تقاضای انتقال و مهمان 4 - تقاضای انتقال به صورت مهمان در واحدها و مراکز داخلی
 
 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما