کارگاه
کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و تحکیم بنیان خانواده برگزار گردید
زمان: يكشنبه 31 ارديبهشت 1396
مكان:

""کارگاه مهارت های زندگی
و تحکیم بنیان خانواده""
در حال برگزاری
کلاس ۱۰۳
شنبه۲۳اردیبهشت
ساعت۱۴الی۱۶
مدرس حاج آقا حصاری
بسیج دانشجویی دانشگاه
پیام نور ماهدشت 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر