کارگاه
کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی کودکان با موفقیت برگزار شد
زمان: يكشنبه 31 ارديبهشت 1396
مكان:

کارگاه آموزشی
تفسیر نقاشی کودکان
به روایت تصویر :
مدرس کارگاه
استاد زهرا دستمردی
زمان:روز پنج شنبه
۲۱اردیبهشت ۹۶
ساعت۹الی۱۳ 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر