جشنواره ملی ایده
نخستین جشنواره ملی ایده و طرح فناورانه دانشگاه پیام نور
زمان: چهارشنبه 4 اسفند 1395
مكان:
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر