چمران
ثبت نام در دوره های شهید چمران
زمان: دوشنبه 28 فروردين 1396
مكان:


دانشجویان محترم می توانند جهت ثبت نام در دوره های شهید چمران با شماره ذیل تماس بگیرند
۰۹۳۸۸۴۷۹۱۳۹ 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر