بحران دریاچه نمک1
تغییر زمان همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار نمکی در ایران مرکزی
زمان: چهارشنبه 27 بهمن 1395
مكان:


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر