ق
قابل توجه کلیه دانشجویان (در خصوص تقاضای مهمانی)

ثبت درخواست و بررسی مهمان و مهمان دائم توسط مراکز و واحدها از تاریخ 15/7/97 لغایت 17/7/97 تمدید گردید

** روابط عمومی دانشگاه پیام نور ماهدشت**

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر