تمامی امتحانات روز چهارشنبه 6 دی برگزار می گردد - تعطیل نیست به اطلاع دانشجویان محترم می رساند

تمامی امتحانات روز چهارشنبه 6 دی ماه 1396 دانشگاه های پیام نور استان البرز

در سه نوبت برگزار می گردد .

تعطیل نیست

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر