عترت
قابل توجه متقاضیان شرکت در مسابقات قرآن و عترت
ضمن پیوست لیست متقاضیان شرکت در مسابقات قرآن و عترت به استحضار می رساند که آزمون مسابقات فوق در مرحله استانی در بخش آوایی و معارفی در روز 23/05/97 راس ساعت 9 صبح در محل دانشگاه پیام نور مرکز کرج برگزار می گردد


فایل پیوست
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر