ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان
ارزشیابی اساتید
توسط دانشجویان
 امکان ارزشیابی اساتید در سامانه‌ی گلستان از تاریخ ۹۶/۹/۴ لغایت ۹۶/۹/۳۰ فعال خواهد بود.

 دانشجویان می‌توانند در مدت یادشده با مراجعه به سامانه‌ی گلستان و از مسیر ورود به منوی ارزشیابی  استاد   ارزشیابی، نسبت به ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید خود اقدام نمایند.

 لازم به ذکر است دانشجویانی مجاز به ارزشیابی هستند که پیشتر گزینه‌ی "بله" را برای حضور در کلاس درس استاد مورد نظر انتخاب نمایند.

 با عنایت به اهمیّت نتایج این نظرسنجی‌ها در برنامه‌ریزی هرچه‌بهتر آموزشی دانشگاه، بایسته است دانشجویان به‌صورت پررنگ و با رعایت جانب
""
صحت""
""
دقت""
""
صداقت""
""
انصاف""
در این ارزیابی شرکت کنند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر