عدم رعایت درس پیش‌نیاز برای دانشجویان ممتاز معدل بالای 17

برای دانشجوی ممتازی که دارای معدل معیار ۱۷ و بالاتر که مجاز به انتخاب ۲۴واحد درسی در نیم‌سال ۳۹۶۲ (نیم‌سال ماقبل آخر) شده اند‌؛
امّا به‌دلیل لزوم رعایت پیش‌نیاز، موفق به انتخاب واحد تا سقف ۲۴ واحد نشده ، به‌جهت مساعدت و با توجه به ممتاز بودن
(
معدل بالای ۱۷)
مجوز عدم رعایت پیش‌نیاز
صادر می‌شود.
02637316040
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر