کهریزک1
بازدید گروهی از دانشجویان رشته روانشناسی از کهریزک محمد شهر
بازدید گروهی از دانشجویان رشته روانشناسی از کهریزک محمد شهر
دانشجویان با همراهی استاد دستمردی روز چهارشنبه 19 اردیبهشت با اهدای شاخه گل از سالمندان و کودکان تحت پوشش کهریزک بازدید کردند


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر