اطلاعیه
موضوع عدم رعایت پیش نیاز و هم نیاز دانشجویان ممتاز با معدل بالای 17 و دانشجویانی که در شرف فارغ التحصیلی

احتراماً با عنایت به اطلاعیه مندرج در سامانه رج ساپ، بدینوسیله به استحضار می رساند: با عنایت به درخواست های متعدد دانشجویان ممتاز با معدل بالای 17 و نیز دانشجویانی که در شرف فارغ التحصیلی(دانشجویانی که علاوه بر واحدهای نیمسال جاری تنها دو عنوان درس معرفی به استاد دارند) صرفاً در مقطع کارشناسی، مقرر گردید موضوع عدم رعایت پیش نیاز و هم نیاز آنان در گروه علمی استان بررسی و بر اساس نظر گروه اقدام شود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر