افزایش نمره میان ترم - از 6 نمره به 8 نمره افزایش نمره‌ی میان‌ترم
از نمره به نمره میان ترم
در نیمسال اولترم جاری

براساس ابلاغ معاونت آموزشی دانشگاه، افزایش نمره‌ی میان‌ترم از نمره به نمره از همین نیمسال در سامانه‌ی گلستان اعمال خواهد شد.

پاسخ به یک ابهام درخصوص افزایش نمره‌ی کلاسی از 6 به 8‏

بنا به سوالات ارسالی برخی از مخاطبین کانال به‌ویژه ورودی‌های جدید دانشگاه درخصوص اجبار برای حضور در کلاس با اعمال افزایش نمره‌ی میان‌ترم از 6 به 8 در سامانه‌ی گلستان، توجّه دانشجویان گرامی را به این نکته جلب می‌نماییم.

اگرچه احراز نمره‌ی میان‌ترم از سوی ‏دانشجو، به حضور فعال در کلاس درس و کسب نمره‌ی خوب در ‏آزمون‌های میان‌ترم بستگی دارد امّا حضور در کلاس اجباری نیست.

نمره‌ی آن‌دسته از دانشجویان که به هر دلیلی امکان حضور در کلاس یا آزمون میان‌ترم را ‏ندارند، در امتحانات پایان ترم از 20 محاسبه می‌شود. ‏

فرمول تبدیل نمره‌ی آزمون دانشجو از 14 (نمره‌ی ورقه) به 20، ضرب آن نمره در 10 و تقسیم حاصل ضرب در ‏عدد 6 است
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر