تاریخ های مهم نیمسال دوم ۹۷_۹۶


آخرین مهلت ثبت نمره میانترم:
۱۳ تیرماه ۹۷

زمان دریافت کارت آزمون
۱۶ خردادماه ۹۷ الی ۱۲ تیرماه ۹۷

امتحانات:
 ۱۹ خرداد ماه ۹۷ الی ۱۳ تیر ماه ۹۷

درخواست مهمان ترم تابستان:
۱۶ تیرماه الی ۲۸ تیرماه ۹۷

 زمان امتحانات ترم تابستان :
 ۲۷ مرداد ماه الی ۴ شهریور ماه ۹۷

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر