کارگاه آموزشی با موضوع اصول مصاحبه - مدرس استاد سرکار خانم شیوا آقاگل کارگاه آموزشی
 با موضوع اصول مصاحبه 
مدرس  استاد سرکار خانم  شیوا آقاگل
روز دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1397
هماهنگی و ثبت نام با سرکار خانم تیموری دبیر انجمن علمی روانشناسی در
مرکز مشاوره دانشگاه.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر