جلسه پرسش وپاسخ دانشجویان رشته مدیریت با اعضای هیأت علمی و اساتید -مقطع کارشناسی و ارشد جلسه پرسش وپاسخ دانشجویان رشته مدیریت با اعضای هیأت علمی و اساتید -مقطع کارشناسی و ارشد
روز سه شنبه 18  اردیبهشت ماه 1397
ساعت 14 الی16
کلاس 104

با حضور دکتر تیموری و استاد اسمعیل پور
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر