بدهی قبلی شهریه
کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی که به دلیل بدهی گذشته موفق به ثبت نام نشده اند، می توانند صرفا بدهی گذشته خود را پرداخت کرده و بدون پرداخت شهریه ثابت نیمسال جاری، تا 11 اسفند، نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد اقدام نمایند.
02637311935
داخلی202
جناب آقای عیسی گروسی
مسؤل امور مالی دانشجویی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر