نماینده تام الاختیار رییس دانشگاه پیام نور ماهدشت در امتحانات نیمسال دوم 97-96 به گزارش روابط عمومی دانشگاه
طی حکمی جناب آقای کامران انجیل الی
مدیر محترم حوزه ریاست
بعنوان "نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه در امتحانات نیمسال دوم 97-96 " منصوب گردید .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر