دفاع
برگزاری جلسه دفاع مورخ 97/3/3 با حضور پروفسور علی اکبر فرهگی از علاقه مندان به شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید ساعت 8/30 در دانشگاه حضور یابند
رشته مدیریت
موضوع :تاثیر امنیت شغلی بر رضایت شغلی با توجه به نقش تعدیلگری نوع استخدام کارکنان شرکت بهره برداری قطار شهری تهران

استاد راهنما : دکتر یاسر تیموری اصل

استاد مشاور : پروفسور علی اکبر فرهنگی

داور : دکتر شمس الدین نیک منش
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر