1
تغییر وضعیت بعضی دروس از عادی به خودخوان
با توجه به حدنصاب نرسیدن سقف تعدادی از دروس نیمسال دوم تحصیلی 97-96 وضعیت ارائه آنها از حالت عادی به خودخوان تغییر یافته است .
دانشجویان محترم جهت اطلاع از این اصلاحات هرچه سریعتراقدام به گرفتن پرینت انتخاب واحد ازسیستم گلستان نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر