پرداخت 7 میلیون تومان شهریه ثابت و متغیر دانشجویان توسط مجمع خیرین دانشگاهی سعید امیرخانی دبیر مجمع خیرین دانشگاه  پیام نور ماهدشت طی گزارشی در روز سه شنبه 8 خرداد 1397 در جشن گلریزان و نیکوکاری شهر ماهدشت اذعان داشت :

تعداد 14 شهریه ثابت و متغیر دانشجویان در  سال 1396 و 1397 به ارزش 7 میلیون تومان
توسط دانشجویان ،اساتید ،اعضای هیأت علمی و کارمندان اداری پرداخت شده است .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر