لینک کلیه دروس امتحانی استاد عباسی :

https://chat.whatsapp.com/CyMGFLgIa8X1lOvjgSKmsl

**********************************************************************************
لینک گروه استاد علی سمیعی زفرقندی:

https://chat.whatsapp.com/I4GTgQjXUnRHI3tYmEuAT4

*******************************************************************************
لینک گروه استادخانم دکتر فیروزگاه
:

https://chat.whatsapp.com/JgqUj9ta9pJDXlE8czAzyk


*************************************************************************************
*لینک ارزشیابی دروس استادابوالفتحی اصل*
:

دانشجویان در واتساپ ‌به شماره ۰۹۳۳۶۳۶۷۱۱۸ پیام بدهند.

********************************************************************************

*لینک ارزشیابی استادعشرت رنجبر*

https://sapp.ir/joingroup/sgoucdI58lFyQiJbvS0ZBPDH

..............................

https://sapp.ir/joingroup/CzvESoOL1FrQWgDAhd9RN73Y

لینک اندیشه۲برای تحقیق پایان ترم

...............................

https://sapp.ir/joingroup/sgoucdI58lFyQiJbvS0ZBPDH

لینک اندیشه 1 برای کار تحقیقی پایان ترم

..................................

https://t.me/joinchat/C6dISxw-uHVHOuAo3F46CA

لینک تلگرامی مشترک اندیشه ۱و۲ صرفا برای تحقیق میان ترم

************************************************************************

لینک دروس استاد طباطبایی:

الف:انقلاب اسلامی

https://chat.whatsapp.com/L89szstn6cAJ1YkrVipaBZ

ب:اندیشه سیاسی امام

https://chat.whatsapp.com/FDpLNPFoScMEwutTq3phwv

ج:قانون اساسی

https://chat.whatsapp.com/J6MxfNbp9PlICHcolD91yI

سایر موارد ارتباطی به شرح ذیل:

-شماره همراه:۰۹۱۲۵۴۶۸۸۶۲

-ایمیل:habibtb@gmail.com

-کانال سروش:sapp.ir/poltic11

********************************************************************************

* لینک دروس استاد ناصر گروسی*

حقوق اداری1:

http://digi-form.ir/edari1

تاریخ امتحان ۳/ ۳ / ۹۹

ساعت ۲۲

..................................

حقوق اداری 2 استاد گروسی:

http://digi-form.ir/edari2pnu

تاریخ امتحان ۴/ ۳ / ۹۹

ساعت ۲۲

...................................

قابل توجه دانشجويان محترم

امتحان ميان ترم دروس استاد گروسي بصورت كتبي - تستي و آنلاين از طريق شبكه هاي مجازي،واتس آپ ،تلگرام ،سروش به شرح ذيل برگزار مي گردد. ضمناً آدرس لينك يك ربع قبل از شروع آزمون در گروه تشكيلي واتس آپي هر يك از دروس مذكور اعلام مي گردد.

حقوق اساسی ۳

دوشنبه ۵ / ۳ / ۹۹ ساعت ۲۲

۱۶سئوال تستی

مدت پاسخگویی ۱۲ دقیقه

فصل اول و دوم

******************************************************************************

*لینک های گروه های واتساپی   دکتر حسین ابوالفتحی اصل  برای آزمون پایان ترم*

ترجمه و مکاتبات اسناد 2

https://chat.whatsapp.com/Lv4Tu0epJqS7hoHjW73fmh

https://chat.whatsapp.com/HgA8gdP9wfdKRk1uOFGqXo

https://chat.whatsapp.com/GIePRZbXzFoEXujOKV6fNM

https://chat.whatsapp.com/KMKG0JtWO6xGKJFPXCkpoB

https://chat.whatsapp.com/Bu1aWuDW2857iqci1vjjRj

https://chat.whatsapp.com/F5X0T45MbTC61Mha15jgkg

تاریخ انتشار دوم خرداد 1399

********************************************************************************

*ارزشیابی دروس استاد سرکار خانم گلبان*

لینک گروه های درسی:

درس نگارش فارسی

https://chat.whatsapp.com/DCi3rQFUklE3k0dhZPJP8n

ویرایش فارسی

https://chat.whatsapp.com/Gm6T9ZbgqdJAfNcsUgKuMz

فارسی عمومی

https://chat.whatsapp.com/BetDzM241yI57FC4v0wh9c

فارسی عمومی

https://chat.whatsapp.com/H5tTjUuSY4HLUf8MOjKMrP

ادبیات معاصر

https://chat.whatsapp.com/FkGcAMEizKrD8gziJFANpz

*******************************************************************

*ارزشیابی دروس استاد عشرت رنجبر (کار تحقیقی)*

ranjbar.ac@gmail.com

لینک گروه سروش برای پایان ترم اندیشه اسلامی ۱ کد درس           1233025-1233030   

https://sapp.ir/joingroup/sgoucdI58lFyQiJbvS0ZBPDH

 لینک گروه سروش برای پایان ترم درس اندیشه 2   - کد درس         1233026-1233031

https://sapp.ir/joingroup/CzvESoOL1FrQWgDAhd9RN73Y

*************************************************************************
لینک گروه واتساپی درس آموزش مهارتهای حرفه ایی جهت اطلاع دانشجویان:

https://chat.whatsapp.com/Fj8SCWqjBbhCksasQYhKb9


***********************************************************************************
گروه  واتساپی " استاد بذله " درس
آموزش مهارتهای حرفه ایی:
https://chat.whatsapp.com/Fj8SCWqjBbhCksasQYhKb9
...........................................................................................................................

دانشجویان محترم
  لینک گروه
کلیه دروس امتحانی
استاد عباسی
👇👇👇 
https://chat.whatsapp.com/CyMGFLgIa8X1lOvjgSKmsl

.........................................................................................................................

*ارزشیابی استادعشرت رنجبر*
https://sapp.ir/joingroup/sgoucdI58lFyQiJbvS0ZB
PDH
..............................
https://sapp.ir/joingroup/CzvESoOL1FrQWgDAhd9RN73Y
لینک اندیشه۲برای تحقیق پایان ترم
...............................
https://sapp.ir/joingroup/sgoucdI58lFyQiJbvS0ZBPDH
لینک اندیشه یک برای کار تحقیقی پایان ترم
..................................
https://t.me/joinchat/C6dISxw-uHVHOuAo3F46CA
لینک تلگرامی مشترک اندیشه ۱و۲ صرفا برای تحقیق میان ترم

...............................................................................................

دروس استاد طباطبایی:

الف:انقلاب اسلامی
:https://chat.whatsapp.com/L89szstn6cAJ1YkrVipaBZ

ب:اندیشه سیاسی امام
https://chat.whatsapp.com/FDpLNPFoScMEwutTq3phwv
ج:قانون اساسی
https://chat.whatsapp.com/J6MxfNbp9PlICHcolD91yI

سایر موارد ارتباطی به شرح ذیل:
-شماره همراه:۰۹۱۲۵۴۶۸۸۶۲
-ایمیل:habibtb@gmail.com
-کانال سروش:sapp.ir/poltic11
................................................................................................................

لینک های گروه های واتساپی
  دکتر حسین ابوالفتحی اصل
 برای آزمون پایان ترم👇👇👇

ترجمه و مکاتبات اسناد 2
https://chat.whatsapp.com/Lv4Tu0epJqS7hoHjW73fmh

https://chat.whatsapp.com/HgA8gdP9wfdKRk1uOFGqXo

https://chat.whatsapp.com/GIePRZbXzFoEXujOKV6fNM


https://chat.whatsapp.com/KMKG0JtWO6xGKJFPXCkpoB

https://chat.whatsapp.com/Bu1aWuDW2857iqci1vjjRj


https://chat.whatsapp.com/F5X0T45MbTC61Mha15jgkg

تاریخ انتشار دوم خرداد 1399
....................................................................................................................

لینک کانال سروش دکتر سعید رمضان زاده:

https://sapp.ir/ramezanzadeh_amar_pnu_mahdasht
..........................................................................................................
کار تحقیقی پایان ترم دانشجویان 
درس آموزش مهارتهای حرفه ایی
استاد سرکار خانم بذله 
 در گروه واتساپی 
از لینک ذیل :
https://chat.whatsapp.com/Fj8SCWqjBbhCksasQYhKb9

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*حقوق اساسی 3 امتحان پایان ترم استاد آقای دکتر ناصر گروسی                                                  *****اطلاعیه استاد آقای دکتر ناصر گروسی ******

 http://digi-form.ir/asasi3

*حقوق اساسی 1 امتحان پایان ترم (تعداد سوالات 20 تا ومدت آزمون 20 دقیقه می باشد)استاد آقای دکتر ناصر گروسی

http://digi-form.ir/asasi1pnu

*حقوق اساسی 2 امتحان پایان ترم استاد آقای دکتر ناصر گروسی

http://digi-form.ir/assaci2

*حقوق اداری 2 امتحان پایان ترم استاد آقای دکتر ناصر گروسی

http://digi-form.ir/edari2pnu

************************************************************************************************************************************************************************************