ردیف واحد - سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس داخلی شماره تماس مستقیم و دورنگار 
1 ریاست دانشگاه پیام نور ماهدشت جناب آقای دکتر یاوری -- مستقیم37311929 دورنگار37306623
2 مدیر حوزه ریاست و امین اموال جناب آقای کامران انجیل الی  101 مستقیم37311929 دورنگار37306623
3 مدیر اداره آموزش  جناب آقای شریفی 106 37316040
4 مسئول امتحانات جناب آقای رضایی 102 -------
5 کارشناس آموزش رشته صنایع-حقوق-کشاورزی سرکار خانم  زارعی 108 37316080
6 کارشناس آموزش رشته مدیریت-کامپیوتر-علوم سیاسی-مترجمی سرکار خانم زند  104 37316188
7 کارشناس آموزش رشته حسابداری-الهیات-روانشناسی-ریاضی و تغییر رشته سرکار خانم زینی وند 109 37316199
  مسئول برنامه ریزی آموزشی  سرکار خانم غفوری  300  مستقیم 37309977  
8  کارشناس تحصیلات تکمیلی سرکار خانم سپه 135 37316177
9 کارشناس تحصیلات تکمیلی 201 37316177
10 مسئول اداره دانش آموختگان سرکار خانم مظفری  200 ----------
11 مدیرامور اداری ومالی  جناب آقای اقتصادی  204 ----------
12 مدیر امور فرهنگی روابط عمومی و حراست جناب آقای امیرخانی 110 مستقیم و دورنگار   37315474
13 کارشناس حراست ، روابط عمومی و فرهنگی سرکار خانم سهرابی 111 ----------
14 مسئول دبیرخانه جناب آقای اسمی  101 ----------
15 مسئول امور دانشجویی- وام و  تربیت بدنی جناب آقای زرین پناه 302 ----------
16 مسئول امور مالی دانشجویی  جناب آقای گروسی  202 ----------
17 مسئول واحد رایانه   جناب آقای کرمانشاهانی  103 ----------
18 مسئول امور اساتید و هیت علمی سرکار خانم دولت داد 301 ----------
19 مسئول کتابخانه سرکار خانم رستمی  120 ----------

شماره تماس های سانترال(ارتباط با داخلی):37311935-37311934-37311933
* دورنگار دانشگاه 37306623-026 *
سامانه پیامکی دریافت انتقادات و پیشنهادات:    30002659090000

 
نشانی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان البرز
کد تماس جهت ارتباط از خارج استان:(026)
نام دانشگاه آدرس تلفن نمابر آدرس پورتال
ستاد مرکزی
کرج،رجایی شهر،بلوار موذن،بلوار شهید کمالی دهقان،دانشگاه پیام نور استان البرز
    http://alborz.pnu.ac.ir
مرکز کرج کرج -رجائی شهر -بلوار دانشگاه - ضلع شمالی دانشگاه آزاد واحد کرج 3564 34209525 http://karaj.alborz.pnu.ac.ir
مرکز ماهدشت ماهدشت خ بی بی سکینه بلوار اردیبهشت 37311933-35 37306623 http://mahdasht.alborz.pnu.ac.ir
مرکز هشتگرد هشتگرد (ساختمان اداری)-بلوار آیت الله خامنه ای 44240510-12 44240522 http://hashtgerd.alborz.pnu.ac.ir
  شهر جدید هشتگرد(ساختمان آموزشی و محل برگزاری کلاسها)-65 کیلومتری اتوبان تهران قزوین-فاز5       
واحد اشتهارد اشتهارد - بلوار آیت الله خامنه ای-نرسیده به میدان شهید سلطانی 377728223-26 37728222 http://eshtehard.alborz.pnu.ac.ir
واحد نظرآباد نظرآباد -کیلومتر45 اتوبان کرج قزوین-شهرک آزادگان-کوچه پیام 45383685-45383120 45383244 http://nazarabad.alborz.pnu.ac.ir
واحد طالقان طالقان-شهرک-منطقه شهرک سازی 44725952 44725950 http://taleghan.alborz.pnu.ac.ir