کلیه دانشجویان الزاماً پس از (پایان حذف و اضافه) نسبت به اخذ مجدد برنامه کلاسی از سایت و دریافت اصلاحیه برنامه اقدام نمایند.
 
فايلها
مديريت -ارشد.pdf 58.742 KB