اخبار
1398/8/23 پنجشنبه
توزیع فیش غذای دانشجویی به مبلغ 1800تومان از روز شنبه 25 آبان 1398
توزیع فیش غذای دانشجویی به مبلغ 1800تومان از روز شنبه 25 آبان 1398

.


دانشجویان محترم از روز شنبه 25 آبان ماه 1398 می توانند جهت تهیه فیش غذای دانشجویی به امور دانشجویی جناب آقای زرین پناه مراجعه نمایند .
سهم پرداختی تهیه فیش غذای از سوی دانشجویان محترم مبلغ  هزار و هشتصد تومان(1800تومان) می باشد .
روابط عمومی دانشگاه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ