اخبار
1398/11/3 پنجشنبه
جذب دانشجو بدون آزمون در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور ماهدشت تا 15 بهمن ماه 1398 تمدید شد.
جذب دانشجو بدون آزمون در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور ماهدشت تا 15 بهمن ماه 1398 تمدید شد.

.

جذب دانشجو بدون آزمون در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور ماهدشت  تا 15 بهمن ماه 1398 تمدید شد.
داوطلبان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با اداره آموزش تماس حاصل نمایند .

02637316040

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ