اخبار
1398/11/17 پنجشنبه
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهداء شهر ماهدشت
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهداء شهر ماهدشت توسط دانشگاهیان پیام نور ماهدشت /17 بهمن ماه 1398 ساعت 13:30/امامزاده بی بی سکینه ماهدشت/مزار شهداء

.


غبار روبی و عطر افشانی مزار شهداء شهر ماهدشت توسط دانشگاهیان پیام نور ماهدشت /17 بهمن ماه 1398 ساعت 13:30/امامزاده بی بی سکینه ماهدشت/مزار شهداء

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ