اخبار
1398/12/15 پنجشنبه
حق التدریس نیمسال 3972 اساتید هیأت علمی و مدعو از طریق بانک ملت به حساب اساتید محترم واریز گردید.
حق التدریس نیمسال 3972 اساتید هیأت علمی و مدعو از طریق بانک ملت به حساب اساتید محترم واریز گردید.

.


جناب آقای فضلی
مدیر محترم امور مالی
دانشگاه پیام نور استان البرز
 خبر داد:

حق التدریس نیمسال ۳۹۷۲ اعضای محترم هیأت علمی و مدرسین مدعو از طریق بانک ملت به حساب اساتید محترم واریز گردید.

چهارشنبه 14اسفند 1398
روابط عمومی
دانشگاه پیام نور ماهدشت

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ