اخبار
1398/12/17 شنبه
کلاس های حضوری دانشگاه پیام نور ماهدشت در مقطع کارشناسی و ارشد تا پایان سال 1398 لغو می باشد
کلاس های حضوری دانشگاه پیام نور ماهدشت در مقطع کارشناسی و ارشد تا پایان سال 1398 لغو می باشد

.

کلاس های حضوری
 دانشگاه پیام نور ماهدشت
در مقطع کارشناسی و ارشد
 تا پایان سال 1398 لغو می باشد .
روابط عمومی
دانشگاه پیام نور ماهد شت
(تاریخ درج خبر17اسفند 1398)

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ