اخبار
1399/5/26 یکشنبه
قابل توجه دانشجویان پژوهش محور:
مراحل انجام پروپزال برای دانشجویانی که پایان نامه دار می باشند

.

باسلام خدمت دانشجویان عزیز
در صورت انتخاب واحد پایان نامه می توانید بدوا ضمن تماس با اساتید محترم گروه
۱-دکتر شیرمحمدی
09124056025
٢-دكتر خادمي
09122505985
٣-دكترهاشم نيا
09122373146
٤-دكترصادقيان
09144823971
٥-دكتررحيميان
09390175125
٦-دكترعيدي
09125261966
٧-دكترايباغي

٨-دكترنيك منش
09128462621
درصورت داشتن ظرفيت بعنوان راهنما انتخاب وزير نظر انان پورپوزال تكميل وتحويل سركار خانم نقدي در كرج ويا سركار خانم سپه در ماهدشت دهيد تادر اولين جلسه گروه طرح شود
نكته:
-در صورت تكميل ظرفيت همكاران گروه دانشجويان ميتوانند ازاساتيد گروه مديريت ساير استان هاي پيام نور ويادانشگاه هاي دولتي وياازاداسلامي استفاده نمايند
-اساتيد مربوطه حتما بايد مرتبه استادياري به بالا وعضو علمي دانشگاه ورشته مديريت باشند
-موافقت بااساتيد مربوطه منوط به تصويب در جلسه گروه مي باشد
-پورپوزال ومقاله بيس وايرانداك وهمانندجو بايد تحويل دفاتر مربوطه جهت طرح در جلسه گروه داده شود نقص هريك ازموارد فوق پورپوزال طرح نخواهد شد
-درصورت اشكال در پورپوزال موضوع رد ودر جلسه بعد در صورت رفع نقص طرح ومبناي محاسبه  جهت دفاع زمان تصويب پورپوزال خواهد بود كه اين موضوع بسته به عدم نقص پورپوزال خواهد بود واغماضي نخواهد شد
-جلسات گروه بسته به تعدادپورپوزال هاهفتگي يا دوهفته يكبار يا ماهانه تشكيل خواهد شد
-ازتاريخ تصويب حداقل چهارماه بعد در صورت نداشتن مشكل فني قابليت دفاع راخواهند داشت
-كارهاي قابل دفاع خواهد بود كه داور تاييد نمايد واگر داور تاييد نكند مجاز به تعيين وقت ازگروه نخواهندبود
-درصورت انتخاب مشاور قبل از طرح در جلسه گروه اخذ نظر كتبي مشاورالزامي است در غيراين صورت گروه نسبت به انتخاب مشاور اقدام ويا بادو داور جلسه دفاع راتشكيل خواهد داد
-دانشجو يان ميتوانند ازطريق پيامك درواتساب 09128462621
ويا ايميل
niksh1394@gmail.com
بامدير گروه  در تماس باشند ويا بامراجعه به دفتر تحصيلات تكميلي سركار خانم نقدي وسركار خانم سلطاني واقاي هلالي در كرج وياسركار خانم سپه در ماهدشت درخواست ومشكل خودرا مطرح نمايند تادر روزهاي حضور مدير گروه درخواست رسيدگي شود
باتوجه به شرايط كرونايي ورعايت دستورالعمل ها تاعادي شدن شرايط سعي شود كه بصورت مجازي ازهمكاران تحصيلات تكميلي درخواست هاي خودرا پيگيري نماييدودر صورت لزوم مراجعه حضوري داشته باشيد
ودر اسرع وقت موضوع رسيدگي خواهد شد
بااحترام
شمس الدين نيك منش
گروه مديريت اقتصاد وحسابداري البرز

************************************************************************************
مراحل اخذ و تصویب پروپوزال

1- تعیین استاد راهنما از بین اساتید علمی دانشگاه و مشخص کردن موضوع پایان نامه
2- اخذ عدم تکرار موضوع از سایت ایران داک
3- نگارش پرپوزال تحت نظارت استاد راهنما با فرمت فرم های دانشگاه
4- اخذ عدم مشابهت موضوع زیر 30درصد  یا همان همانند جو
5- تایید پرپوزال و امضای استاد راهنما و مشاور در کادر مربوط طبق فرمت فرم
6- ارسال مدراک به صورت  فیزیکی مدارک که شامل پرپوزال+ مقاله بیس (مخصوص رشته مدیریت)+ همانند جو + ایران داک تا 15 هر ماه
7- پیگیری اعلام نتایج از طریق واتساپ با سرکارخانم دکتر سپه  به شماره ۰۹۰۱۷۴۵۲۷۳۳

نکته مهم :
• حداقل فاصله زمانی جهت دفاع از پایان نامه بعداز تصویب در شورای تخصصی چهار ماه می باشد.

*دانشجو مجاز به اخذ پایان نامه در ترم تابستان برای اولین بار نمی باشند.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر