حراست
1399/3/17 شنبه
ساعات کار در دانشگاه پیام نور
حضور پرسنل در محل کار
✅ساعات کار در دانشگاه پیام نور✅

 ساعت رسمی خدمت اعضاء غیر هیات علمی در سازمان مرکزی و استان ها تا اطلاع ثانوی ۰۷:۳۰تا ۱۴:۳۰خواهد بود.

🔵 لغو مأموریت ها🔵

 کلیه ماموریت های اداری لغو می گردد.

✅حضور پرسنل در محل کار✅

 کلیه کارکنان می بایست با رعایت موارد ابلاغ شده توسط ستاد ملی مقابله با کرونا  و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در محل کار حاضر و وظایف محول شده را انجام دهند.

🔵  اولویت تعیین ساعت کار
توسط استانداری ها🔵

 در صورت ابلاغ و یا تعیین ساعات رسمی کار توسط استانداری های ذیربط خارج از روال تعیین شده ، رویه های ابلاغ شده با هماهنگی اداره کل امور اداری سازمان مرکزی لازم الاجراء خواهد بود.

🔴 دورکاری تنها در موارد خاص🔴

 برقراری دورکاری در موارد خاص و صرفا برای مادران دارای فرزند شیرخوار (کمتر از دوسال) در صورت وجود زیرساخت‌های لازم با تائید رئیس استان یا مرکز و در سطح سازمان مرکزی معاونین و مدیران کل ذیربط حداکثر به میزان ۳ روز در هفته ( با احتساب کسر کار شیردهی) امکان پذیر خواهد بود.

🔵 کاهش کار مشمولین ماده۳۹🔵  

 براساس تصمیمات اتخاذ شده تقلیل ساعت کار موضوع ماده (۳۹) آئین نامه استخدامی اعضاء غیر هیات علمی به استثناء بند (و) به قوت خود باقی و توسط مشمولین قابل استفاده می باشد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir