اموردانشجویی،تربیت بدنی
1398/9/25 دوشنبه
مرکز بهداشت ماهدشت و امور فرهنگی دانشگاه
برگزاری جلسه پیشگیری از ابتلاء به آنفلوانزا ویژه کارکنان و دانشجویان دانشگاهتمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir