اموردانشجویی،تربیت بدنی
1399/2/10 چهارشنبه
قابل توجه كليه دانشجويان گرامي
جهت انتخاب محل آزمون از ساعت 12 مورخ 99/02/07 الي 99/02/24

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir