برنامه ریزی
1398/8/1 چهارشنبه
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید ، پذیرش بدون آزمون (براساس سوابق تحصیلی ) مقطع کارشناسی سال 98
پرداخت بدهی توسط دانشجویان ورودی براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی
با عنایت به دستور مدیر کل امور مالی دانشگاه مبنی بر پرداخت مبلغ 275000ریال بابت هزینه ثبت نام اولیه سنجش،به استحضار می رساند دانشجویان لیست پیوست تا کنون هزینه مذکور را پرداخت ننموده اند ، لذا مقتضی است اینگونه دانشجویان مبلغ مذکور را لغایت تا تاریخ 98/08/08 طی شماره حساب های مشروحه  پرداخت و اصل فیش واریزی را به واحد آموزش ارائه نمایند.
1 – شماره حساب 0109865071000 و شناسه واریز 382020310116825 بنام سایر منابع دانشکاه پیام نور نزد بانک صادرات شهید محلاتی .

2 – شماره حساب 35009075 و شناسه واریز 9900080829136 بنام سایر منابع دانشگاه پیام نور نرد بانک ملت نارنجستان .

3- شماره حساب 73016010 و شماره کارت 8101-0551-8370-5859  بنام سایر منابع دانشگاه پیام نور نزد بانک تجارت شعبه شهید محلاتی.

4- شماره کارت 2282-2998-9570-6367 بنام سازمان سنجش آموزش.

لیست اسامی در فایل ذیل در دسترس است


**روابط عمومی دانشگاه پیام نور ماهدشت**

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir