اخبار
1399/5/1 چهارشنبه
امکان انتخاب واحد ترم تابستان فقط از طریق دانشگاه تا 4 مرداد ماه 1399
امکان انتخاب واحد ترم تابستان فقط از طریق آموزش دانشگاه تا 4 مرداد ماه 1399
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند :

امکان انتخاب واحد ترم تابستان 99
تا 4 مرداد ماه 1399
از طریق آموزش دانشگاه
امکان پذیر می باشد .
02637316040

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir