1395/6/9 سه‌شنبه
فرم های تحصیلات تکمیلی
آیین نامه کارشناسی ارشد دریافت
 فرم های ثبت نام
دریافت فرم1

دریافت فرم2

دریافت فرم3

دریافت فرم4

دریافت فرم5

دریافت فرم6

 
فرم اعلام کفایت دریافت فرم(pdf)

دریافت فرم(word)
 
فرم انصراف دریافت فرم
فرم پروپوزال
دریافت فرم(pdf)


دریافت فرم (word)
 
فرم تسویه حساب کارشناسی ارشد
دریافت فرم1(آموزش محور)

دریافت فرم2 (پژوهش محور)

 
 دروس جبرانی رشته مدیریت دولتی دریافت فرم
فرم تغییر شیوه
دریافت فرم1 (پژوهشی به آموزشی)

دریافت فرم2 (آموزشی به پژوهشی)

 
شیوه نامه نگارش پایان نامه ارشد دریافت فرم
فرم تکدرس دریافت فرم
راهنمای مراحل تسویه حساب دریافت فرم
تعیین ارزش آثار پژوهشی پایان نامه   (نمره مقاله) دریافت فرم
بيشتر