1391/11/25 چهارشنبه
جهت مشاهده تغییرات برنامه کلاسی بر روی رشته مورد نظر کلیک نمائید.
تغییر برنامه کلاسی رشته های کارشناسی تغییر برنامه رشته های کارشناسی ارشد
حقوق حقوق
الهیات الهیات
کشاورزی مدیریت
روانشناسی
علوم سیاسی
مهندسی صنایع
مترجمی زبان انگلیسی
علوم کامپیوتر ، ریاضیات
حسابداری،مدیریت دولتی،بازرگانی،صنعتی
عمومی علوم پایه
عمومی علوم انسانی
بيشتر