1399/6/23 یکشنبه

**کلیه دانشجویان الزاماً پس از (پایان حذف و اضافه) نسبت به اخذ مجدد برنامه کلاسی از سایت و دریافت اصلاحیه برنامه اقدام نمایند.

**کلیه دروس مقطع کارشناسی در همه ی رشته ها که دارای کد درسی با شماره  90  به بالا هستند بصورت مجازی و در سامانه ال ام اس دانشگاه پیام نور استان البرز برگزار می گردد.           lms.alborz.pnu.ac.ir

***کلیه کلاسهای درسی در مقطع کارشناسی ارشد بصورت مجازی و در سامانه Lms.alborz.pnu.ac.ir استان البرز برگزار می گردد، جهت اطلاع از روز و ساعت کلاسها گزارش 101 (نتیجه ثبت نام) را از سامانه گلستان دریافت نمایید.

رشته های کارشناسی رشته های کارشناسی ارشد
حقوق
قرآن و حدیث
مدیرت ارشد تمامی گرایش ها
حقوق بین الملل 
برنامه دروس عمومی کلیه رشته ها
 
 
 
 
 
 
 
تربیت بدنی خواهران
تربیت بدنی برادران