1393/7/1 سه‌شنبه
 
 
 نام و نام خانوادگی
  دکتر غلامرضا یاوری
 Dr.Gholamreza yavari
name & Family name
 سمت
  رئیس دانشگاه
Chancellor of Mahdasht University
Position
 مدرک تحصیلی
  دکتری
phd
Qualification
 شماره تماس
  37301929-026
Phone
 شماره فکس
  37306623-026
 
 Fax
 آدرس ایمیل
 
Email


 


 

بيشتر