1393/7/1 سه‌شنبه

ساختمان آموزشی: دارای 10 کلاس آموزشی و 7 اتاق اداری،اتاق سایت، اتاق اساتید و نمازخانه می باشد.سوله ورزشی: سوله ورزشی دانشگاه با زیربنای 2500 متر و دارا بودن سالن ورزشی، سرویس بهداشتی و حمام و سالنهای ورزشی به زودی تکمیل شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد.


اتاق سایت: اتاق سایت دانشگاه دارای 30 سیستم کامپیوتر و نیز مجهز به ویدئوپروژکتور می باشد.
کارگاهها: شامل کارگاههای عمومی و کارگاه برق


گلخانه: دانشگاه دارای گلخانه ای به مساحت 340 مترمربع می باشد.


کتابخانه: دانشگاه دارای کتابخانه ای شامل بیش از 1000 جلد کتاب می باشد.

بيشتر