اخبار
1399/6/22 شنبه
روابط عمومی دانشگاه پیام نورماهدشت:
لینک کلاس های الکترونیکی ویژه استان تهران و البرز

.

کلاس های الکترونیکی ویژه استان تهران و البرز
🌐http://lms.tpnu.ac.ir
📌 نحوه ورود دانشجویان⬅️
  نام کاربری: شماره دانشجویی
 رمز عبور :کد ملیکلاس های الکترونیکی سراسری  :
🌐http://lms.pnu.ac.ir/login/index.php
نام کاربری: شماره دانشجویی
 رمز عبور :کد ملی

نکته :حتما از مرورگرهای کوروم و فایرفاکس استفاده شود.

         🌸روابط عمومی 🌸
    💐دانشگاه پیام نورماهدشت💐


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر