آموزش،تحصیلات تکمیلی
1398/7/8 دوشنبه
آغاز حذف و اضافه - انتخاب واحد نیمسال اول 99-98
حذف و اضافه نیمسال اول 99-98 تا 20مهر

.

دانشجویان محترم می توانند در صورت مواجهه با مشکل  با مراجعه به سایت گلستان دانشگاه پیام نور https://reg.pnu.ac.ir/home/Default.htmنسبت به حذف و اضافه تعداد واحد های انتخابی اقدام نمایند .
شایان ذکر اینکه رعایت چارت تحصیلی مندرج در پورتال دانشگاه و هماهنگی با کارشناس رشته علی الخصوص برای دانشجویان ترم های آخر الزامی می باشد .

روابط عمومی
دانشگاه پیام نور ماهدشت

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر