آموزش،تحصیلات تکمیلی
1398/7/17 چهارشنبه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ماهدشت
حکم انتصابات جدید جناب آقای رضایی و سرکار خانم دولتداد

.

 طی حکمی جناب آقای بهرام رضائی مسئول امتحانات دانشگاه با حفظ سمت بعنوان " کارشناس تحصیلات تکمیلی" منصوب گردید.
همچنین سرکار خانم دولتداد مسئول امور کارگزینی اعضای هیأت علمی واساتید با حفظ سمت طی ابلاغ ریاست محترم دانشگاه پیام نور ماهدشت بعنوان " کارشناس اداره دانش آموختگان" منصوب گردید .
17مهر 1398روابط عمومی
دانشگاه پیام نور ماهدشت

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر