آموزش،تحصیلات تکمیلی
1398/7/21 یکشنبه
مهلت پذيرش غير حضوری و درخواست مهمانی
تا 21 مهرماه 1398 تمدید شد

.

مهلت پذيرش غير حضوری و درخواست مهمانی تا 21 مهرماه 1398 در سامانه گلستان به آدرس
https://reg.pnu.ac.ir/home/Default.htm
تمديد شد.

روابط عمومی
دانشگاه پیام نور ماهدشت

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر